Back to top

Vízi genetikai erőforrások megőrzése Osztály

Feladatköre: Legfontosabb hosszú távú stratégiai célkitűzése a haszonhalfajok - kiemelten a compó és a széles kárász -, valamint a vadon élő, veszélyeztetett halfajok fajvédelméhez kapcsolódó génmegőrzési munka.

Az NBGK vagyonkezelésében lévő halastó-rendszer üzemeltetésének és fenntartásának koordinációja, kapcsolattartás a Vízjogi üzemeltetési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a a bérlőkkel, szakhatóságokkal.

Feladatai még:

 • Az Intézet compó és széles kárász ex situ in vivo génbankjainak fenntartása és fejlesztése.
 • A hazai őshonos halfajok minél szélesebb körben történő bevonása az NBGK-HGI in vivo génbankjába
 • A vízi genetikai erőforrások megőrzésének érdekében folytatott fajvédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki és tenyésztési tevékenységhez kapcsolódó oktatási, kutatási és ismeretterjesztő tevékenység.
 • Az Intézet recirkulációs rendszerű halkeltető és halnevelő rendszerének működtetése.
 • A hálóketreces, illetve „tó a tóban” rendszerű halnevelő egységek működtetése.
 • Az NBGK kezelésben lévő halastavak rekonstrukciója, fenntartása, fejlesztése és génmegőrzési célokra való alkalmazása.
 • Hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása egyetemekkel, kutatóintézetekkel, tenyésztőkkel, nemzeti parkokkal, szakmai szervezetekkel.
 • Az elért eredmények publikálása hazai és nemzetközi konferenciákon, szaklapokban, különféle szakmai fórumokon.
 • Az osztály szakterületéhez tartozó nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, ápolása és nyilvántartása.

 

A Vízi Genetikai Erőforrások Megőrzése Osztály munkacsoportjai:

 

Halastavak és recirkulációs halkeltető és halnevelő rendszer üzemeltetése munkacsoport

Folyamatosan végzett feladatok:

 • Alapfeladatok: Az NBGK-HGI in vivo génbankjában különböző, őshonos halfajok állományainak folyamatos, hosszú távú fenntartása
  • Halszaporítási, halnevelési, anyahal-tartási feladatok ellátása
  • Takarmányozás
  • Állategészségügyi feladatok ellátása
  • Vízminőség-vizsgálatok végzése
  • Tavak vadhal mentesítése, madárkár elleni kíméletes védekezés
  • Halkeltető és halnevelő rendszerek, valamint halastavak karbantartása
 • Stratégiai programban meghatározott feladatok
 • A Kárpát-medencei őshonos haszonállatfajok, -fajták és -ökotípusok XXI. századi génbanki stratégiájának tudományos megalapozása és fejlesztése, (VEKOP-2.3.2-16-2016-00012, GÉNNET-21) 2017. július 1- 2021. december 30. - Konzorciumvezető: NBGK-HGI (356,9 millió Ft), tagok: SZIE, NAIK–MBK, ÁTE, Összes támogatás: 659,1 millió Ft
  •  Újabb compó és széles kárász állományok begyűjtése és génbanki elhelyezése
 • Egyéb feladatok:
 • Hozzájárulás egyes halfajok keltetőházi szaporítási, intenzív neveléséi technológiájának kidolgozásához, továbbfejlesztéséhez
 • Középiskolai tanulók és egyetemi hallgatók számára gyakorlati hely biztosítása
 • Az Intézet modern halszaporító és halnevelő rendszereinek az ágazat szereplőinek történő bemutatásával új ismeretek átadása. A hálóketreces rendszerben történő utónevelési technológia fejlesztése több halfaj esetében

 

Hal génmegőrzési munkacsoport

Folyamatosan végzett feladatok:

 • Alapfeladatok: Compó és a széles kárász -, valamint a vadon élő, veszélyeztetett halfajok fajvédelméhez kapcsolódó hal-genetikai diverzitásvizsgálatok a HGI-GKO közreműködésével.
 • Stratégiai programban meghatározott feladatok
 • A Kárpát-medencei őshonos haszonállatfajok, -fajták és -ökotípusok XXI. századi génbanki stratégiájának tudományos megalapozása és fejlesztése, (VEKOP-2.3.2-16-2016-00012, GÉNNET-21) 2017. július 1- 2021. december 30. - Konzorciumvezető: NBGK-HGI (356,9 millió Ft), tagok: SZIE, NAIK–MBK, ÁTE, Összes támogatás: 659,1 millió Ft
  • Begyűjtött compó és széles kárász állományok genetikai vizsgálata molekuláris markerekkel.
 • „A magyar és vietnámi helyi haszonállatfajtákra alapozott, az élelmiszertermelés hatékonyságát növelő közös kutatás és fejlesztés a baromfitenyésztésben és az akvakultúrában” (TéT 2017-2.3.3-TÉT-VN-2017-00004) 2019. január 1. – 2021. december 31. Konzorciumvezető: NBGK, tagok: NAIK-HAKI, SZIE, MGE. Összes támogatás: 61.781.128 Ft, ebből NBGK: 21.797.320
  • Vietnámból importált harcsafajok molekuláris genetikai vizsgálata.
 • Egyéb feladatok:
  • Az elért eredmények disszeminációja (publikáció szaklapokban, konferenciákon való részvétel).
  • Oktatási feladatok ellátása:
   • Részvétel a SZIE Hal Biotechnológia és Genommanipuláció c. tantárgyának oktatásában, nappali, levelező és angol nyelvű képzésben.
   • MSc, PhD hallgatók képzése.
   • További hazai és nemzetközi együttműködések kialakítása, amelyek a vízi genetikai erőforrások megőrzéséhez kapcsolódnak.
  • Részvétel a FAO vízi genetikai erőforrások szakértői csoportjának munkájában
  • A vízi genetikai erőforrások megőrzése témakörhöz kapcsolódó újabb pályázati lehetőségek keresése.

 

Halastórendszer üzemeltetést és fenntartást koordináló munkacsoport

Folyamatosan végzett feladatok:

 • Alapfeladatok:
  • Saját kezelésben lévő halastavak és azok környezetének fejlesztési lehetőségeinek kidolgozása, fejlesztések koordinálása, végrehajtása.
  • A bérbe adott tavak esetében a bérlőkkel történő folyamatos kapcsolattartás és együttműködés.
  • Az egész rendszer szabályszerű és üzembiztos működésének ellenőrzése.
  • Pályázati lehetőségek figyelése a tórendszer fejlesztése érdekében.
  • A havária esetek elhárítására intézkedések megtétele, az esetlegesen keletkezett károk helyreállításának felügyelete.
  • Az üzemeltetéshez szükséges eszközpark, készletek beszerzése, ellenőrzése, karbantartása.
  • Kapcsolattartás különböző hatóságok, illetékes szervek képviselőivel (katasztrófavédelem, vízügy, rendvédelmi szervek).