Back to top

Rövidné Kovács Krisztina

Rövidné Kovács Krisztina

általános igazgatóhelyettes

Rövidné Kovács Krisztina 2011-től dolgozik a HáGK-ban, 2011. június 15-től gazdasági igazgatóhelyettesként, 2016. január 1-től általános igazgatóhelyettesként. A HáGK SzMSz-ében foglaltak szerint az általános igazgatóhelyettes feladata a HáGK működésének szervezése és irányítása, beleértve a személyügyi feladatokat, a rendelkezésre álló elemi költségvetési, pályázati és egyéb működési források törvényes felhasználását, elszámolását, a HáGK ingatlan és ingó vagyonának, informatikai eszközeinek, gépjárműveinek és immateriális javainak üzemeltetését, karbantartását, a vállalkozási tevékenység és a pályázatok pénzügyi vonatkozásait és mindezek jogszabályban előírt dokumentálását. Az általános igazgatóhelyettes a HáGK Igazgatóság részeként működő Személyügyi és Vagyonkezelési Önálló Csoport vezetője. Az általános igazgatóhelyettes az igazgatót annak távollétében – igazgatói utasításba foglalt jogkörrel, ill. ennek hiányában teljes jogkörrel – helyettesíti.

 

E-mail: kovacs.krisztina@hagk.hu