Back to top

Patakiné Dr. Várkonyi Eszter

Patakiné Dr. Várkonyi Eszter

tudományos főmunkatárs

1994-től dolgozik a HáGK-ban, 1998 óta főmunkatársként. Jelenlegi kutatási területe az embrionális sejtekkel összefüggő manipulációk, ezen sejtek mélyhűtése és felhasználása az in vitro génmegőrzésben. Korábbi kutatási témái kapcsolódnak a citogenetika, az embriológia és a halbiológia témaköreihez is. Az elmúlt években egy végzett PhD hallgató társ-témavezetője volt, jelenleg pedig három nappali PhD-hallgató társtémavezetője. Meghívott előadóként a SZIE BSc képzésében a Halbiotechnológia: „Genommanipulációk halakon” című „C” tárgyban vállal oktatási tevékenységet. Jelenleg a H2020_IMAGEInnovative Management of Animal Genetic Resources” pályázatban résztéma-vezető, a VEKOP-2.3.2-16-2016-00012A Kárpát-medencei őshonos haszon-állatfajok, -fajták és -ökotípusok XXI. századi génbanki stratégiájának tudományos megalapozása és fejlesztése” c. pályázatban konzorciumvezető.

 

E-mail: varkonyi.eszter@nbgk.hu

Publikációs lista (Forrás: Magyar Tudományos Művek Tára)

Szakmai önéletrajz