Back to top

Pálinkás-Bodzsár Nóra

Dr. Pálinkás-Bodzsár Nóra

tudományos munkatárs

2004-től tevékenykedik a HáGK-ban, először, mint diplomaterves, majd mint nappali tagozatos PhD-hallgató. 2009-től hivatalosan is a HáGK tudományos segédmunkatársa, majd miután 2012- ben sikeresen megszerezte PhD-fokozatát, tudományos munkatársként folytatja munkáját. Jelenlegi kutatási területe a DNS alapú minősítési módszerek fejlesztése a különböző fagyasztási, embrionális sejt és szövet transzplantációs vizsgálatokhoz baromfifajokban. Korábbi kutatási témái kapcsolódnak az őshonos magyar tyúkfajták eredetének és genetikai diverzitásának vizsgálatához molekuláris genetikai markerekkel (mtDNS, RAPD, SSR, SNP), továbbá a származás- ellenőrzés és baromfi ivarmeghatározás témaköreihez is.

 

E-mail: bodzsar.nora@hagk.hu

Publikációs lista (Forrás: Magyar Tudományos Művek Tára)

Szakmai önéletrajz