Back to top

Oktatás – Képzés – Szaktanácsadás

A HáGK oktatási tevékenysége az Alapító okiratban rögzített alapfeladat, és kiterjed az intézmény génmegőrzési, állattenyésztési, kutatási és vidékfejlesztési tevékenységéhez kapcsolódó valamennyi képzési formára, az alapképzéstől a doktori- és felnőttképzésig.

A HáGK kiemelt oktatási együttműködései, tevékenysége

Egyetemi képzés

A Központ a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán belül két kihelyezett tanszéket működtet, melyekben szakembereink több egyetemi képzési program előadójaként közreműködnek (keltetésbiológia, baromfi szaporodásbiológia, citogenetika, nyúltakarmányozás, hal-biotechnológia, illetve méhészet, méhészeti termékek vizsgálata, méhlegelők és megporzás). A SZIE-MKK Kihelyezett Kisállattenyésztési és Génmegőrzés-biológiai Tanszéke a Génmegőrzés-tudományi és Kisállattenyésztési Kutatóintézethez, a SZIE-MKK Kihelyezett Méhészeti és Méhbiológiai Tanszéke pedig a Méhészeti és Méhbiológiai Intézethez kapcsolódik. Hasonló együttműködés alakult ki az Állatorvostudományi Egyetemmel is, ahol a HáGK szintén két kihelyezett tanszéket működtet: az ÁTE Kihelyezett Haszonállat-génmegőrzési Tanszékét (Génmegőrzés-tudományi és Kisállattenyésztési Kutatóintézet) illetve az ÁTE Kihelyezett Méhészeti és Méhegészségtani Osztályát (Méhészeti és Méhbiológiai Intézet).

A Központ a HáGK-VOKI koordinációjában folyamatosan fogad hallgatókat gyakorlati és elméleti képzésekre. A HáGK a gyakorlati képzésekben együttműködik a SZIE Kertészettudományi Karával és az Állatorvostudományi Egyetemmel is.

Bekapcsolódtunk a SZIE távoktatási programjába, és az elmúlt években több határon túli magyar hallgatói csoportot is fogadhattunk.

Évente nő azon – különböző egyetemeken, de elsősorban a SZIE-n tanuló – hallgatók száma, akik gyakorlati félévüket a HáGK-ban töltik, nagyrészt a Központ Haszonállat-fajtavédelmi Intézetének baromfi génbanki telepén, ill. a fajtavédelmi bemutató telepén, de a Méhészeti és Méhbiológiai Intézetben, valamint a Génmegőrzés-tudományi és Kisállattenyésztési Kutatóintézet laboratóriumaiban is. Az Állatorvostudományi Egyetem hallgatói háromhetes nyári állattenyésztési és takarmányozástani gyakorlatukat tölthetik a Központban.

A hallgatók közül mára többen csatlakoztak a Központban folyó kutatómunkához, szakdolgozat- és diplomatervesként, PhD hallgatóként, vagy munkatársként.

Az állatorvos hallgatók a szaporodásbiológia tantárgy keretében évente felkeresik a HáGK-t, ahol megismerkednek a genetikai- és in vitro szaporodásbiológiai laboratóriumok munkájával, a HáGK-ban fenntartott őshonos haszonállat-fajták nukleusz állományaival, fajtavédelmük és tenyésztésük módszereivel. 2018-ban négy csoportban látogattak intézményünkbe, ezek között két csoport angol nyelven hallgatta a bemutatókat.

Egyetemi hallgatóknak mutatja be a szürkemarhákat Dr. Bódi László  

A HáGK szakemberei, kutatói évente 35-40 diplomadolgozatot bírálnak. Ez a szám évről évre nő, ami mutatja, hogy napjainkban felértékelődnek azok a témák, amelyek a génmegőrzéssel, a haszonállatainkban rejlő genetikai- és gazdasági értékekkel foglalkoznak.

Szakközépiskolai képzés

Az egyetemi hallgatókhoz hasonlóan bemutatókon és szakmai gyakorlaton vesznek részt az Agrárminisztérium Közép-magyarországi Agrárszakképző Központ - Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma és a péceli Fáy András Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulói. Több középiskolás tanuló is a Központban töltötte iskolai közösségi szolgálatát, ami állattenyésztési ismereteiket jelentősen bővítette.

Bemutatók óvodások és általános iskolások számára

Az egyetemi és szakközépiskolai képzések, gyakorlatok mellett évente közel 100 gyermekcsoport látogat a Központba. Kiemelt érdeklődés övezi a baromfi- juh- és szarvasmarhafajták génbanki telepeit és a Méhészeti és Méhbiológiai Intézet Méhészeti Gyűjteménytárát, amelyek folyamatosan fogadnak látogató csoportokat.

Külföldi delegációk fogadása, külkapcsolatok

Intézményünk rendszeresen fogad külföldi delegációkat, hazai és nemzetközi szakembereket az Agrárminisztérium koordinációjában. A gödöllői szakmai programokat a HáGK Nemzetközi Koordinációs Titkársága, a Vidékfejlesztési és Oktatási Intézet és a Génmegőrzés-tudományi és Kisállattenyésztési Kutatóintézet munkatársai közösen szervezik. Csoportokat fogadtunk már Oroszországból, Japánból, Tajvanról, Vietnámból, és vendégül láttuk több, hazánkban megrendezett nemzetközi konferencia résztvevőit is. A HáGK nemzetközi génmegőrzés-tudományi programok résztvevőjeként is fogad szakmai látogatókat, több hónapos posztdoktori továbbképzésben résztvevőket. 

Intézményünket a Nemzeti Innovációs Hivatal 2014. júliusában kelt határozatában akkreditálta, melynek értelmében harmadik országbeli kutatókat alkalmazhat intézményünk, ezzel is növelve nemzetközi elismertségét és a HáGK kutatási potenciálját.

Felnőtt oktatás, gazdaképzés

A HGI oktatási tevékenységének másik kiemelt területe a gazdaképzés (felnőttképzés), amely már szorosan kapcsolódik az intézmény vidékfejlesztési programjainkhoz.

A faluprogramtól függetlenül is szerveztünk tanfolyamokat nyúl- és baromfi tartás, -takarmányozás, tanyató fejlesztés, hungaricum termék-előállítás, valamint méhészet és méztermelés témakörökben, elsősorban családi és ökológiai gazdálkodók számára.

Szaktanácsadás

A HGI célja, hogy a munkatársaink által elért szakmai, tudományos, innovációs eredmények minél nagyobb mértékben hasznosuljanak a mezőgazdasági gyakorlatban a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer útján.