Back to top

Oktatás – Képzés – Szaktanácsadás

A HGI kiemelt oktatási együttműködései, tevékenysége

Egyetemi képzés

A HGI a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán belül két kihelyezett tanszéket működtet, melyekben szakembereink több egyetemi képzési program előadójaként közreműködnek (keltetésbiológia, baromfi szaporodásbiológia, citogenetika, nyúltakarmányozás, hal-biotechnológia, illetve méhészet, méhészeti termékek vizsgálata, méhlegelők és megporzás). A SZIE-MKK Kihelyezett Kisállattenyésztési és Génmegőrzés-biológiai Tanszéke a Génmegőrzés-tudományi és Kisállattenyésztési Osztályhoz, a SZIE-MKK Kihelyezett Méhészeti és Méhbiológiai Tanszéke pedig a Méhészeti és Méhbiológiai Osztályhoz kapcsolódik. Hasonló együttműködés alakult ki az Állatorvostudományi Egyetemmel is, ahol a HGI szintén két kihelyezett tanszéket működtet: az ÁTE Kihelyezett Haszonállat-génmegőrzési Tanszékét (Génmegőrzés-tudományi és Kisállattenyésztési Osztály) illetve az ÁTE Kihelyezett Méhészeti és Méhegészségtani Osztályát (Méhészeti és Méhbiológiai Osztály).

Az Intézet folyamatosan fogad hallgatókat gyakorlati és elméleti képzésekre. A  gyakorlati képzésekben együttműködik a SZIE Kertészettudományi Karával és az Állatorvostudományi Egyetemmel is.

Bekapcsolódtunk a SZIE távoktatási programjába, és az elmúlt években több határon túli magyar hallgatói csoportot is fogadhattunk.

Évente nő azon – különböző egyetemeken, de elsősorban a SZIE-n tanuló – hallgatók száma, akik gyakorlati félévüket a HGI-ben töltik, nagyrészt az Intézet Haszonállat-fajtavédelmi Osztályának baromfi génbanki telepén, ill. a fajtavédelmi bemutató telepén, de a Méhészeti és Méhbiológiai Osztályon, valamint a Génmegőrzés-tudományi és Kisállattenyésztési Osztály laboratóriumaiban is. Az Állatorvostudományi Egyetem hallgatói háromhetes nyári állattenyésztési és takarmányozástani gyakorlatukat tölthetik az Intézetben.

A hallgatók közül mára többen csatlakoztak az Intézetben folyó kutatómunkához, szakdolgozat- és diplomatervesként, PhD hallgatóként, vagy munkatársként.

Az állatorvos hallgatók a szaporodásbiológia tantárgy keretében évente felkeresik a HGI-t, ahol megismerkednek a genetikai- és in vitro szaporodásbiológiai laboratóriumok munkájával, a HGI-ban fenntartott őshonos haszonállat-fajták nukleusz állományaival, fajtavédelmük és tenyésztésük módszereivel. 

Egyetemi hallgatóknak mutatja be a szürkemarhákat Dr. Bódi László  

A HGI szakemberei, kutatói évente 35-40 diplomadolgozatot bírálnak. Ez a szám évről évre nő, ami mutatja, hogy napjainkban felértékelődnek azok a témák, amelyek a génmegőrzéssel, a haszonállatainkban rejlő genetikai- és gazdasági értékekkel foglalkoznak.

Szakközépiskolai képzés

Az egyetemi hallgatókhoz hasonlóan bemutatókon és szakmai gyakorlaton vesznek részt az Agrárminisztérium Közép-magyarországi Agrárszakképző Központ - Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma és a péceli Fáy András Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulói. Több középiskolás tanuló is az Intézetben töltötte iskolai közösségi szolgálatát, ami állattenyésztési ismereteiket jelentősen bővítette.

Bemutatók óvodások és általános iskolások számára

Az egyetemi és szakközépiskolai képzések, gyakorlatok mellett évente közel 100 gyermekcsoport látogat az Intézetbe. Kiemelt érdeklődés övezi a baromfi- juh- és szarvasmarhafajták génbanki telepeit és a Méhészeti Gyűjteménytárat, amelyek folyamatosan fogadnak látogató csoportokat.

Külföldi delegációk fogadása, külkapcsolatok

Intézményünk rendszeresen fogad külföldi delegációkat, hazai és nemzetközi szakembereket az Agrárminisztérium koordinációjában. Csoportokat fogadtunk már Oroszországból, Japánból, Tajvanról, Vietnámból, és vendégül láttuk több, hazánkban megrendezett nemzetközi konferencia résztvevőit is. A HGI nemzetközi génmegőrzés-tudományi programok résztvevőjeként is fogad szakmai látogatókat, több hónapos posztdoktori továbbképzésben résztvevőket. 

Intézményünket a Nemzeti Innovációs Hivatal 2014. júliusában kelt határozatában akkreditálta, melynek értelmében harmadik országbeli kutatókat alkalmazhat intézményünk, ezzel is növelve nemzetközi elismertségét és a HGI kutatási potenciálját.

Felnőtt oktatás, gazdaképzés

A HGI oktatási tevékenységének másik kiemelt területe a gazdaképzés (felnőttképzés), amely már szorosan kapcsolódik az intézmény vidékfejlesztési programjainkhoz.

A faluprogramtól függetlenül is szerveztünk tanfolyamokat nyúl- és baromfi tartás, -takarmányozás, tanyató fejlesztés, hungaricum termék-előállítás, valamint méhészet és méztermelés témakörökben, elsősorban családi és ökológiai gazdálkodók számára.

Szaktanácsadás

A HGI célja, hogy a munkatársaink által elért szakmai, tudományos, innovációs eredmények minél nagyobb mértékben hasznosuljanak a mezőgazdasági gyakorlatban a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer útján.