Back to top

Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesületének közgyűlése

2020. február 1-jén intézetünkben tartotta közgyűlését a Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete.

A közgyűlésen nagy számban megjelent tagság egyhangúlag szavazott bizalmat a megválasztott új tisztségviselőknek, és döntött számos szakmai bizottság felállításáról. Az egyesület vezetősége a tagság összetételének jelentős változása miatt célul tűzte ki a fajta egyedeinek pontos felmérését mind a minőség, mind a mennyiség vonatkozásában. Módosították az alapszabályt, világossá tették, hogy az egyesület egyik fontos célja a bevételi források növelése, azok ésszerű felhasználása, és a tagok támogatása annak érdekében, hogy a fajtának a gondozása, fejlesztése túlmutasson a "hobbi nyúlászkodáson".

A vezetőség megfogalmazta továbbá, hogy a fajta iránt végzett elkötelezett szakmai munka csak akkor tartható fenn, ha a tenyésztett egyedek népszerűségét nem csak az érzelmi, de a piaci oldalon is sikerül növelni. Hangsúlyozták, hogy a fajta továbbra is gazdasági haszonnyúl, gazdaságilag fontos értékmérőkkel és szelekciós rendszerrel. Akinek azonban sporttenyésztési és kiállítási elképzelései vannak a fajtával kapcsolatosan az is támogatandó.

A jelenlévő tagság egyetértett abban, hogy a populáció fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a folyamatos adatgyűjtés és elemzés. Az őshonos jelleg megőrzése mellett a megfelelő genetikai diverzitás fenntartása az elaprózott kis állományokban is komoly szakmai felkészültséget kíván, melyet folyamatos képzéssel és ismeretbővítéssel tervez az új vezetőség biztosítani.  A közgyűlés kiemelt témája volt továbbá a szakmai szervezetekkel való együttműködés fontossága is.

A közgyűlést követően Mészáros Mihály kollégánk vezetésével a jelenlévők megtekinthették az NBGK Haszonállat-génmegőrzési Intézet nyúlállományát.