Back to top

Kihelyezett tanszékek alakultak a HáGK-ban

A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (SZIE-MKK) Kihelyezett Kisállattenyésztési és Génmegőrzés-biológiai Tanszéket, valamint Kihelyezett Méhészeti és Méhbiológiai Tanszéket alapított a Haszonállat-génmegőrzési Központban.

A HáGK jogelődjei (KÁTKI, majd FVM-ÁTK és Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ), valamint a SZIE és jogelődje szervezeti egységei között az elmúlt évtizedek folyamán tartalmas együttműködés alakult ki, amely kiterjedt az Intézetek vezető kutatóinak a SZIE oktatási tevékenységébe történő bevonására, az egyetem hallgatóinak, tudományos ösztöndíjasainak és kutatóinak fogadására, valamint az egyetemi, illetve intézeti testületek munkájában való kölcsönös részvételre. Ennek továbbfejlesztését és szervezeti kereteinek megteremtését szolgálta a kihelyezett tanszék 2000-es alapítása. Több szerkezeti átalakítás után 2010-ben az Intézet ismét önálló egységként folytatta működését, ami szükségessé tette a kihelyezett tanszék alapító okiratának felülvizsgálatát.

2013. április 15-én az Intézet Haszonállat-génmegőrzési Központ néven újjáalakult, struktúrája változott, profiljában a haszonállat génmegőrzés erősebb hangsúlyt kapott, ugyanakkor régi értékeit is továbbviszi. Kihelyezett tanszékként az együttműködési lehetőségek bővültek, így indokolttá vált a korábbi megállapodás átgondolása és új alapító okirat megfogalmazása.

A kihelyezett tanszékek az őshonos háziállat fajok és fajták génmegőrzésével, tenyésztésével, valamint a méhészettel kapcsolatos oktatási, kutatási és fejlesztési tevékenység közös végzésére és a kapcsolódási pontok feltárására alakultak.

A két tanszék a SZIE és a HáGK közötti szervezeti egységként, az Egyetem rektorának, az MKK dékánjának és a kihelyezett tanszék vezetőjének irányítása alatt működik. Részt vesz a doktori (PhD) képzés személyi és tárgyi feltételeinek közös megteremtésében, valamint a SZIE által gondozott (BSc, MSc) szakok oktatási programjaiban.   

 

Kihelyezett Kisállattenyésztési és Génmegőrzés-biológiai Tanszék (tanszékvezető: Dr. Liptói Krisztina)

Szervezeti egységei: 
 • Agrárökológiai és Génmegőrzési Kutatócsoport
 • Genetikai és Szaporodásbiológiai Kutatócsoport
  • Genetikai Laboratórium
  • Szaporodásbiológiai Laboratórium
 • Kisállat-génbanki csoport
  • Baromfi génbanki telep
  • Magyar óriás nyúl nukleusz telep
 • Haszonállat-fajtavédelmi csoport
  • Fajtavédelmi bemutató telep
Munkatársai:
 • Dr. Barna Judit – DVM, címzetes egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs
 • Barta Ildikó – génbanki tenyésztő
 • Dr. Bódi László – tudományos főmunkatárs
 • Dr. Bodzsár Nóra – tudományos munkatárs
 • Edviné Meleg Erika – tudományos segédmunkatárs
 • Dr. Eiben Csilla – tudományos főmunkatárs
 • Dr. Hidas András – tudományos főmunkatárs
 • Dr. Kisné Dr. Do thi Dong Xuan – tudományos főmunkatárs
 • Koppány Gábor – ny. génmegőrzési igazgatóhelyettes
 • Kovács Judit – tudományos gyakornok
 • Dr. Lehoczky István – tudományos főmunkatárs
 • Dr. Liptói Krisztina – tudományos főmunkatárs, mb. tudományos igazgatóhelyettes
 • Patakiné Dr. Várkonyi Eszter - tudományos főmunkatárs
 • Dr. Szalay István – tudományos főmunkatárs, címzetes egyetemi tanár, igazgató
 • Sztán Nikoletta – tudományos segédmunkatárs
 • Thieu Ngoc Lan Phuong – tudományos gyakornok
 • Váradi Éva – tudományos segédmunkatárs

 

Kihelyezett Méhészeti és Méhbiológiai Tanszék (tanszékvezető: Dr. Zajácz Edit)

A tanszék az alábbi méhészeti témakörökre épül:
 • Méhészeti technológia
 • Méhbiológia
 • Méhtenyésztés
 • Méhegészségügy
 • Méhlegelő
 • Méhészeti termékek
Munkatársai:
 • Dr. Zajácz Edit, tudományos főmunkatárs, mb. méhészeti igazgatóhelyettes
 • Dr. Békési László, tudományos főmunkatárs, DVM, PhD., habil
 • Horváthné Dr. Kiss Tünde, tudományos munkatárs
 • Rácz Tímea, tudományos segédmunkatárs, Ph.D. hallgató
 • Hományiné Bohus Magda, vegyész
 • Flórián Márton, analitikus
 • Tantó Viktor, méhész