Back to top

A HGI felépítése

A HGI felépítése:

Igazgatóság:
  Baktay Borbála főigazgató

  dr. Beck Tibor igazgató

Belső ellenőr:
  Király Miklós

Titkárság:
 
Eszes Szilvia
   

A HGI osztályainak feladatkörei és tevékenysége

 

Haszonállat-fajtavédelmi Osztály 

Feladatköre: haszonállatok fajtavédelme, in vivo génbanki tevékenység, fajtabemutató tevékenység, génmegőrzési-tenyésztési koordinációs feladatok

a. Hazai és nemzetközi tenyésztési-génmegőrzési és szervezési feladatok ellátása az őshonosként védett magyar haszonállatfajták védelme és az érintett hazai tenyésztő szervezetek támogatása érdekében.

b. Országos programok kidolgozása és szervezése az őshonosként védett magyar haszonállatfajták védelmére és hasznosítására; igény szerinti tenyészállat-előállítás, -kihelyezés, -forgalmazás.

c. Génmegőrzési koordinációs feladatok ellátása: szakmai koordináció a génbankok, a tenyészetekben végzett génmegőrzés és a fajták hasznosítása terén; illetve szervezeti koordináció minisztériumi háttérintézményként a hatóságok és szakmai szervezetek, tenyésztők és hasznosítók között.

d. Magyar baromfi génbankok in vivo fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése, magyar baromfitenyésztési génbanki hálózat szervezése és felügyelete, részvétel az in vitro génbank kialakításában és működtetésében.

e. Magyar óriásnyúl génbankjának fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése, a nyúltenyésztési génbanki hálózat szervezése és felügyelete.

f. A Kárpát-medencében őshonos vagy honosult, különösen veszélyeztetett egyéb haszonállatfajták génbanki állományainak (magyar juh- és kecskefajták), ill. bemutató állományainak (szamár, szarvasmarhafajták, sertés, ló) kialakítása, fenntartása.

g. A magyar haszonállat-tájfajták felderítése, leírása, génbanki állományaik kialakítása és hasznosítása (génmentés), beleértve a terepi vizsgálatok végzését a Kárpát-medencében, részvétel más nemzetközi génmegőrzési együttműködésekben.

A Haszonállat-fajtavédelmi Osztály keretében működő szervezeti egységek

a. Haszonállat-génbanki csoport

aa. Szarvasmarha és juh génbanki telep

ab. Baromfi génbanki telep

ac.  Magyar óriásnyúl génbanki telep

b. Haszonállat-fajtavédelmi és génmentési csoport

ba. Fajtavédelmi bemutató telep

bb. Kecskemét, Miklós-telep (Regionális Génmegőrzési Programközpont)

c. Termőterület hasznosítási csoport

 

Génmegőrzés-tudományi és kisállattenyésztési Osztály​

Feladatköre: A haszonállat-fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki tevékenységhez, kisállattenyésztéshez és GMO-mentes takarmányozáshoz kapcsolódó kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység, in vitro génbanki tevékenység. 

a. A fenti szakterületeken végzett biológiai (genetikai, szaporodásbiológiai, élettani) alapkutatások, a környezetbarát és ökológiai szemléletű mezőgazdasággal összefüggő állattenyésztési, tartási és takarmányozási alkalmazott kutatások, valamint kereskedelmi vonalakkal történő összehasonlítások.

b. Hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatok kialakítása egyetemekkel, kutatóintézetekkel, tenyésztőkkel, szakmai szervezetekkel.

c. A génbanki állományok jellemzését, hasznosítását és termelésbe vonását, hungarikum termékek előállítását, GMO-mentes takarmányok kidolgozását és alkalmazását célzó alap- és alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések.

d. A magyar haszonállat-tájfajták felderítését, leírását, hasznosítását, és új génbanki állományok kialakítását célzó kutatási tevékenység, beleértve a terepi vizsgálatok végzését a Kárpát-medencében és más nemzetközi együttműködések keretében.

e. Az elért eredmények publikálása hazai és nemzetközi konferenciákon, szaklapokban, különféle szakmai fórumokon.

A Génmegőrzés-tudományi és kisállattenyésztési Osztály​ keretében működő szervezeti egységek

a. Agrárökológiai és Génmegőrzési Kutatócsoport

aa. Takarmányozási Laboratórium

b. Genetikai és Szaporodásbiológiai Kutatócsoport

ba. Genetikai Laboratórium

bb. Szaporodásbiológiai Laboratórium

bc. In vitro baromfi génbank

 

Méhészeti és Méhbiológiai Osztály

Feladatköre: A Magyarországon honos pannon méh génmegőrzési, tenyésztési, termelési, termékminősítési, kutatási-fejlesztési, innovációs és oktatási feladataihoz kapcsolódó tevékenység

a. A pannon méh (a Kárpát-medencében honos, Magyarországon egyetlen regisztrált méhfajta) központi tenyészeti (génbanki) és kísérleti állományainak kialakítása és fenntartása.

b. Génmegőrzési-tenyésztési koordinációs feladatok, fajtavédelem szervezése.

c. A pannon méh fajtavédelméhez, génmegőrzéséhez, génbanki tevékenységéhez és a méhbiológiához, méhtenyésztéshez, méhlegelőkhöz és méhészethez kapcsolódó kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység.

d. A méh-fajtavédelemhez, -génmegőrzéshez, -génbanki és tenyésztési tevékenységhez kapcsolódó oktatási és ismeretterjesztő tevékenység, bemutató méhészet és méhészeti múzeum működtetése, a méhészeti park szakmai felügyelete.

e. Méhészeti, méhtenyésztési, génmegőrzési és kutatási nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.

f. A méz és méhészeti termékek minősítési eljárásainak kidolgozása, minőségvizsgálatának végzése.

g. Az eredmények publikálása hazai és nemzetközi szakmai fórumokon, konferenciákon, szaklapokban.

A Méhészeti és Méhbiológiai Osztály keretében működő szervezeti egységek

a. Méhészeti Kutatócsoport

aa. Méhészeti termékvizsgáló Laboratórium

ab. Fajtajelleg vizsgálati Laboratórium

b. Méhészeti és Méhtenyésztési csoport

ba. Pannon méh tenyésztelep

bb. Méhészeti gyűjteménytár

c. Méhészeti Park

 

Vízi genetikai erőforrások megőrzése Osztály

Feladatköre: legfontosabb hosszú távú stratégiai célkitűzése a haszonhalfajok - kiemelten a compó és a széles kárász -, valamint a vadon élő, veszélyeztetett halfajok fajvédelméhez kapcsolódó génmegőrzési munka. Az NBGK vagyonkezelésében lévő halastó-rendszer üzemeltetésének és fenntartásának koordinációja, kapcsolattartás a Vízjogi üzemeltetési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a védelemvezetővel és a kijelölt mederőrrel.

 

Az intézményünk szervezeti felépítésének táblázatba foglalt összefoglalóját ide kattintva tekintheti meg!

Az intézményünk hatályos alapító okiratát itt tekintheti meg!