Back to top

Haszonállat-fajtavédelmi Osztály

Haszonállat Géntartalékok Védelmi Rendszere

A HGI a génmegőrzési koordinációs feladatok első lépései között kidolgozta a haszonállat-géntartalékok védelmi rendszerét, felállította a génbank-génvédelem-génmegőrzés hármas egységét, amelyet a génmentés tesz teljessé. Ez a rendszer egységesíti a szakirodalomban előforduló különböző elnevezéseket, és lefedi a géntartalék védelem teljes struktúráját. Ennek lényege a haszonállatok genetikai erőforrásának megőrzése, fenntartása, gyűjtése, védelme, nyilvántartása, és hasznosításának lehetővé tétele a genetikai sokféleség megőrzése érdekében. A haszonállat-géntartalékok védelmi rendszere alrendszerekből piramisszerűen épül fel, melyek között szakmailag indokolt átjárhatóságot kell teremteni mindkét irányba.

 
A rendszer legbelső elemei a génbankok, melynek kizárólagos feladata a genetikai információs készlet megőrzése. Alapvető módszerei az in vivo (élő állapotban) és in vitro (laboratóriumi körülmények között mély hűtve). A génbanki megőrzés - annak kiemelt fontossága miatt - kizárólag állami feladat lehet, amely csakis állami tulajdonban lévő intézményekre bízható.
Az in vitro génbankok szaporítóanyagok, DNS- vagy szövetminták fagyasztásos tárolására egyes intézményekben működő szaporodásbiológiai és molekuláris genetikai laboratóriumok alkalmasak, amellyel a HGI is rendelkezik.
A HGI in vivo baromfi génbankjában élő állapotban összesen öt baromfifajt tartunk fenn, ezen belül 13 baromfifajtát, melyeket nagyon szigorúan meghatározott tenyésztési stratégiát követve szaporítunk.

A génvédelemi munkát a regisztrált elit tenyésztők látják el.  A fenntartás és szaporítás természetes, élő állapotban (in vivo) az eredeti élőhelyen (in situ) történik, követve a tenyésztőszervezet által előírt tenyésztési programot, melynek végrehajtását a tenyésztő szervezetek irányítják és felügyelik. Idetartoznak a tenyésztésben fenntartott fajtatiszta egyedek és állományok, nukleusz állományok, fajtafenntartó állományok. A fajták fennmaradása annál biztonságosabb, minél több helyen, egymástól földrajzilag is elkülönülve tartanak fajtatiszta állományokat. Jelenleg 24 elit tenyésztő 99 tenyészetben tart hagyományos baromfifajtákat. Az elit tenyésztők között szerepelnek költségvetési intézmények, nemzeti parkok, helyi vállalkozások, családi gazdaságok. A génvédelem keretében tenyésztésben fenntartott fajtatiszta egyedek és állományok a géntartalék védelem és fajta-hasznosítás alapját jelentik.


A géntartalékok hosszú távú, biztonságos megőrzéséhez elengedhetetlen, hogy hagyományos haszonállat fajtáink újra köztenyésztésbe kerüljenek, és termékként is hasznosítva legyenek. A génmegőrzés ezt a törekvést igyekszik megvalósítani. Ebben a kategóriában a megengedett a haszonállatok tovább szaporítása és hasznosítása, árutermelésre, adott esetben haszonállat előállító keresztezésre is használható szaporító és termék-előállító állományok létrehozása, a géntartalék-védelem alapvető szempontjainak figyelembevételével. Magában foglalja tehát az állomány eredetiségének megtartását, hasznosítását, helyreállítását (ha szükséges) és létszámának vagy minőségének fejlesztését termelés közben.

 
A génmentés a géntartalékok védelmi rendszerét kiegészítő elem, magába foglalja az eredeti élőhelyen, természetes körülmények között még fellelhető parlagi állományok, a védelem alatt nem álló, veszélyeztetett, értékes génállományok felkutatását, génbanki megőrzés alá helyezését, in situ védelmét, és adott esetben bevitelét a tenyésztésben fenntartott azonos fajtatiszta állományokba (elsősorban vérfrissítés céljából), a jellemző, természetes tulajdonságok megtartása érdekében. Továbbá elősegíti, hogy a rendszerben nem szereplő, védelem alatt nem álló genetikai értékek – helyi fajta, tájfajta, fajtaváltozat, fajtatípus – köztenyésztésben maradjanak, önellátásra, illetve árutermelésre (elsősorban helyi piacokon) hasznosuljanak.

A Haszonállat-fajtavédelmi Osztály csoportjai: