Back to top

Haszonállat-fajtavédelmi és génmentési csoport

HáGK/kátki szürke marha

Génmegőrzési koordináció

  • Hazai és nemzetközi tenyésztési-génmegőrzési és szervezési feladatok ellátása az őshonosként védett magyar haszonállatfajták (kiemelten a kisállatfajták és a krajnai méh pannon változata) védelme és hasznosítása, valamint az érintett hazai tenyésztőszervezetek támogatása érdekében.
  • Szakmai koordináció a génbankok, a tenyészetekben végzett génmegőrzés és a fajták hasznosítása terén; illetve szervezeti koordináció minisztériumi háttérintézményként a hatóságok és szakmai szervezetek, tenyésztők és hasznosítók között.

A géntartalékok hosszú távú, biztonságos megőrzéséhez elengedhetetlen, hogy hagyományos haszonállat fajtáink újra köztenyésztésbe kerüljenek, és termékként is hasznosítva legyenek. A génmegőrzés ezt a törekvést igyekszik megvalósítani. Ebben a kategóriában a megengedett a haszonállatok tovább szaporítása és hasznosítása, árutermelésre, adott esetben haszonállat előállító keresztezésre is használható szaporító és termék-előállító állományok létrehozása, a géntartalék-védelem alapvető szempontjainak figyelembevételével. Magában foglalja tehát az állomány eredetiségének megtartását, hasznosítását, helyreállítását (ha szükséges) és létszámának vagy minőségének fejlesztését termelés közben.

Megfelelő génbanki és génmegőrzési-tenyésztési hátérrel régi haszonállatfajtáink újra hasznosíthatók a termelésben. A hagyományos, helyi fajták megőrzését nehezíti, és az állami szerepvállalást növeli, hogy Magyarországon az elmúlt 50 év során megszűnt a hagyományos kisparaszti gazdálkodás, átalakult a falusi, vidéki életforma. A hagyományos helyi fajták tartása a mai modern állattenyésztési felfogás szerint problémákkal terhelt. Az őshonos, helyi fajták előnyös tulajdonságaik révén speciális hasznosításukban viszont kompenzálni képesek hátrányos tulajdonságaikat. Elsőként az ökológiai szemléletű gazdálkodásban, ahol a hagyományos haszonállat fajtáink már bizonyították előnyeiket.

Az ökológiai állattartásra alapozva sok, még kiaknázatlan lehetőség rejlik a különleges minőségű, Kárpát-medencére jellemző hungarikum termékek előállításában. A baromfik esetén a HU-BA, vagyis a Hungarikum Baromfitermékek védjeggyel ellátott piaci áruk előállítása és kereskedelmének kialakítása folyamatban van. Bizonyos termékek, - mint például a mélyalmos kifutós tartásból származó őshonos baromfi árutojás, és végtermék minősítésű napos állatok – értékesítését a HGI jelenleg is végzi.

A Kárpát-medencében őshonos vagy régen honosult, különösen veszélyeztetett egyéb haszonállatfajták génbanki-, illetve bemutató állományainak kialakítása, fenntartása

A génmentés a géntartalékok védelmi rendszerét kiegészítő elem, magába foglalja az eredeti élőhelyen, természetes körülmények között még fellelhető parlagi állományok, a védelem alatt nem álló, veszélyeztetett, értékes génállományok felkutatását, génbanki megőrzés alá helyezését, in situ védelmét, és adott esetben bevitelét a tenyésztésben fenntartott azonos fajtatiszta állományokba (elsősorban vérfrissítés céljából), a jellemző, természetes tulajdonságok megtartása érdekében. Továbbá elősegíti, hogy a rendszerben nem szereplő, védelem alatt nem álló genetikai értékek – helyi fajta, tájfajta, fajtaváltozat, fajtatípus – köztenyésztésben maradjanak, önellátásra, illetve árutermelésre (elsősorban helyi piacokon) hasznosuljanak. A génmentési programok során felkeresünk olyan Kárpát-medencében lévő településeket, tanyákat, ahol még a hagyományos agrártermelési rendszereket és a hagyományos haszonállatfajtákat alkalmazzák. Örömteli, hogy az erdélyi és kárpátaljai falvakban sokhelyütt fennmaradt a hagyományos paraszti életforma, és a gazdálkodás ma is sokszínű. Haszonállatok közül ma is jellemző a juh, a szarvasmarha, a sertés, a ló, a szamár és a baromfifélék. A HGI jelenlegi génbanki baromfi állományának felszaporítása is hasonló rejtett értékekre alapozva, azokat felkutatva és begyűjtve kezdődött el, mintegy húsz évvel ezelőtt.

A génmentési útjaink során feltérképezzük a paraszti életformák jelenét, a haszonállatok elterjedését, a fellelhető fajokat és fajtákat, tájfajtákat, változatokat. Útjaink során fotókat készítettünk, és rögzítjük a felvétel pontos helyét. Az így elkészült adatbázis hasznos segítséget nyújt a későbbi génmegőrzési, génmentési munkákban, valamint a génbankokban fenntartott haszonállatok vérfrissítését célzó programokban. 

A génmentés alapvető céljai között szerepel, hogy a vidéki életformához kapcsolódó minden ismeret,  -  hagyományos állattartáshoz és növénytermesztéshez kapcsolódó praktikák, népszokások - megmaradjanak a jövő generációk számára. Az „in libro conservatio” a génmentés egyik eszköze, amely mindezt írásos formában örökíti meg.