Back to top

GÉN-NET-21 szakmai tanácskozás

2020. október 6-án a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ Haszonállat-génmegőrzési Intézet szervezésében online formában megrendezésre került a 3. GÉNNET-21 Konferencia.

A tanácskozás „A Kárpát-medencei őshonos haszonállatfajok, fajták és ökotípusok XXI. századi génbanki stratégiájának tudományos megalapozása és fejlesztése” című konzorciális VEKOP projekt eredményeit mutatta be.

A konferenciát Dr. Liptói Krisztina tudományos osztályvezető nyitotta meg, aki köszöntőjében elmondta, hogy az elmúlt időszak a strukturális változások és a rendkívüli kihívások jegyében zajlott. A pandémia okozta nehézségek ellenére a kutatócsoportok leleményességének köszönhetően a szakmai munka töretlenül folytatódott, lehetővé téve a mostani tudományos nap megrendezését és az eredmények prezentálását. Az osztályvezető asszony kifejezte reményét, hogy a projekt záró konferenciája – 2021 nyarán – már a szokott körülmények között valósulhat majd meg.

Patakiné Dr. Várkonyi Eszter konzorciumvezető, a szakmai nap moderátora, bevezetőjében köszöntötte az előadókat és a hallgatóságot, majd kitért a tavaszi járványügyi intézkedések következtében felmerült nehézségekre. A kísérletek lebonyolítása, vagy az erdélyi állományok nyomon követése, illetve a mintavételezések elmaradása jelentős problémákat okozott, ugyanakkor pozitívan hatott a tudományos publikációk számának növelésére és egy Phd dolgozat megszületésére a témában.

Ezt követően a konferencia tudományos programjában 11 előadás révén bemutatásra kerültek a GÉNNET-21 projekt keretében zajló génbanki kutatások, az előző időszakban elvégzett munkák és az elért eredmények a pályázati konzorcium tagjai – a Haszonállat-génmegőrzési Intézet, a NAIK - Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet, a Szent István Egyetem és az Állatorvostudományi Egyetem – részéről.

A következő előadások hangzottak el:

•           Hudák Péter, Barta Ildikó, Mátyás Enikő, Emődi Andrea, Koppány Gábor, Szalay István, Mészáros Mihály: Az in vivo haszonállat-génbanki állományok fejlődése és ennek hatása a kapcsolódó génmegőrzéstudományi célok megvalósulására a HGI-ben, avagy „VEKOP a corona idején”.

•           Végi Barbara, Drobnyák Árpád, Gyuranecz Miklós, Grózner Dénes, Szabó Zsuzsa, Török Éva, Barna Judit: Mycoplasma vizsgálatok gunarakon, a génmegőrzés tükrében.

•           Buda Kitti, Végi Barbara, Rohn Emese, Pazár Péter, Drobnyák Árpád, Edviné Meleg Erika, Pálinkás-Bodzsár Nóra, Barna Judit, Liptói Krisztina: Naposkori ivarszerv-szövetek alkalmazása a baromfi génmegőrzésben – kihívások és megoldások.

•           Gócza Elen, Lázár Bence, Tóth Roland, Tokodyné Szabadi Nikolett, Molnár Mariann, Ecker András, Urbán Martin, Sima Krisztina, Kepler Tamara, Patakiné Várkonyi Eszter: Őshonos magyar baromfi fajtákból létrehozott PGC vonalak in vitro jellemzése során kapott eredmények összegzése.

•           Lázár Bence, Tóth Roland, Molnár Mariann, Ecker András, Gócza Elen, Patakiné Várkonyi Eszter: Lúd (Anser anser domestica) ősivarsejtek jellemzése és felhasználásuk lehetőségei az in vitro génbanki megőrzésben.

•           Kovács Balázs, Edviné Meleg Erika, Szabó Gergely, Al Fatle Fatema Ali, Lehoczky István: Újabb eredmények a compó és a széles kárász génmegőrzésében.

•           Balázs Réka, Edviné Meleg Erika, Pálinkás-Bodzsár Nóra, Hidas András: Pannon méhcsaládok genetikai diverzitásának vizsgálata mikroszatellit markerek alapján.

•           Rácz Tímea, Szabó Gréta, Sisa Anita, Donkó Kata Sára, Kiss Tünde, Zajácz Edit: Pannon méhherék begyűjtési módszerei spermatológiai vizsgálatokhoz.

•           Drobnyák Árpád, Rácz Tímea, Donkó Kata Sára, Sisa Anita, Zajácz Edit, Szabó Zsuzsa, Török Éva, Barna Judit, Végi Barbara: Ondómélyhűtési vizsgálatok Pannon méhben, génmegőrzés céljából.

•           Gáspárdy András, Maróti-Agóts Ákos, Zenke Petra, Somoskői Bence, Cseh Sándor: Testméretfelvételi tapasztalatok a tyúk VATEM alkalmazása során.

•           Török Dóra, Müller Linda, Kispál Dóra, Farkas Szilvia, Szilágyi Eszter, Csepreghy Anna, Erdei Krisztián, Somoskői Bence, Christensen Bruce, Végi Barbara, Hudák Péter, Rátky József, Barna Judit, Gáspárdy András, Maróti-Agóts Ákos, Cseh Sándor: Kutyasperma tárolására és fagyasztására alkalmazott különböző tápoldatok összehasonlító vizsgálata.

Az egyes előadásokat követően a résztvevők lehetőséget kaptak kérdések feltevésére, majd a nap végén az észrevételeik megvitatására.

A szakmai nap a „Széchenyi 2020 VEKOP Operatív Program Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” pályázat keretében valósult meg.