Back to top

Dr. Végi Barbara

Dr. Végi Barbara

tudományos főmunkatárs

2003-tól dolgozik a HáGK-ban, 2007 óta mint tudományos munkatárs. PhD munkáját az intézetben végezte, fokozatát 2013-ban szerezte meg. Jelenlegi kutatási területei:

ondóminőség vizsgálatok különböző baromfifajokban, különböző baromfifajok ondójának fagyasztása, mint „ex situ in vitro” génmegörzés, termékenységi problémák vizsgálata madarakban, termékenység előrejelzése „in vitro” módszerekkel. Aktívan részt vesz a SZIE MKK Állattenyésztő Szakának BSc képzésében a „Szaporodásbiológia” és az MSc képzésben a „Részletes szaporodásbiológia” tantárgyak gyakorlati oktatásában. 

 

E-mail: vegi.barbara@nbgk.hu

Publikációs lista (Forrás: Magyar Tudományos Művek Tára)

Szakmai önéletrajz